Tietosuojaseloste

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Letire.fi:n palveluita. Asiakkaidemme yksityisyydensuoja on tärkeää Letire.fi:lle ja olemmekin sitoutuneet suojaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä ja tarjoamme mahdollisuuden myös vaikuttaa tietojen käsittelyyn. Voit halutessasi hallinnoida ja rajata tietojesi käyttöä asiakasprofiilisi kautta. Rekisteröitynyt asiakas voi halutessaan rajata tietojen käyttöä asiakassivullaan tai ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse (verkkokauppa@letire.fi). Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Rekisterin ylläpitäjä

Letire
Pohjankyröntie 167
61500 Isokyrö
Y-tunnus: 3336600-9
verkkokauppa(at)letire.fi

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Asiakkaan antamat tiedot:
– Asiakkaan nimi (etu- ja sukunimi)
– Lähiosoite, postinumero ja paikkakunta
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot

Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot:
– Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
– Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
– Tuotearvostelut
– Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
– Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Mihin henkilötietojani käytetään?

– Asiakkuuden ylläpitämiseen
– Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
– Letire.fi:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
– Asiakaskokemuksen parantamiseen
– Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
– Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
– Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen
– Väärinkäytösten estämiseen

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattuja asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä sekä huomioimme sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kaikkea pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Voidaanko tietojani luovuttaa kolmansille osapuolille?

Asiakastietoihin on pääsy vain Letire:n omilla työntekijöillä. Henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Henkilökuntamme näkee ja käsittelee asiakastietoja vain niiltä osin, kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä. Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Yhteistyökumppaneilla ei ole lupaa käyttää tietoja omiin käyttötarkoituksiinsa tai jakaa niitä eteenpäin.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Letire:n järjestelmistä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:
– Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei.
– Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen.
– Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme.
– Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi.

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakas voi milloin vain pyytää:
– Pyytää itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.
– Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.
– Saada pääsyn itseään koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista.

Henkilötietoja tai niiden poistamista voi pyytää sähköpostitse asiakaspalvelustamme verkkokauppa@letire.fi. Tietojen tarkastelu tai poistaminen edellyttää asiakkaan tunnistamista. Niitä tietoja, joiden säilyttämiseen on lakisääteinen velvollisuus, emme pysty poistamaan.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomasille. Olethan yhteydessä asiasta myös meille, jotta voimme korjata virheemme.

Evästeiden käyttö

Letire käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen, toimitusaika-arvioihin ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15min-24kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

Tilinhallinnan yksityisyystoimintojen lisäksi markkinoinnin kohdentamiseen käytetyistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkämään kolmannen osapuolen evästeet. Asiakastilille kirjautuneena tilinhallinnan yksityisyysasetukset yliajavat selaimen Do Not Track -toiminnon.

Googlen evästeet

Sivustollamme käytetään verkkosivun käytön analysointiin ja tilastojen tuottamiseen Google Analytics -palvelua, joka on kolmannen osapuolen, Google Inc:in tarjoama verkkoanalyysipalvelu.

Google Analytics kerää sivustolla kävijöistä tietoja evästetiedostojen avulla, jotta verkkosivun toimintaa voidaan analysoida ja parantaa. Näitä tietoja ovat esimerkiksi mitä kautta käyttäjä on löytänyt sivustolle ja miten hän toimii sivustolla. Google Analytics voi luovuttaa tietoja myös kolmansille osapuolille. Google tallentaa vain ei-yksilöiviä tietoja, eli se ei yhdistä kerättyä tietoa yksittäiseen henkilöön. Voit estää Google Analyticsin keräämien eväste tietojen käsittelyn Googlen toimesta seuraavan linkin kautta: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Googlen tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteessa: https://policies.google.com/privacy

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla:verkkokauppa@letire.fi

Mitä haluaisit etsiä verkkokaupastamme? Huom! Kun käytät hakua esimerkiksi renkaiden hakemiseen, voit hakea Suomen varaston tuotteita kirjoittamalla rengaskokosi muodossa "205/55-16" ja Viron varastolta muodossa "205/55R16"